ZOBRAZIT MENU

ÚZ č. 1331 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centr&aacut...

Kód produktu: SAG3651
Cena s DPH: 297
Popis produktu

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Od posledního vydání byl novelizován zejména zákon proti praní špinavých peněz, a některé další zákony a vyhlášky.. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 12. 8. 2019, 432 stran
ISBN: 978-80-7488-365-1

Další informace k tématu "Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz ….

 

KOUPIT

Obsah publikace

 

Předpisy z oblasti bank a souvisejících předpisů v edici "ÚZ" vyšly pod č. 384, 443, 554, 611, 687, 756, 807, 850, 917, 974, 1040, 1118, 1185 a 1276. Toto č. 1331 se od č. 1276 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.

Obsah publikace:

kapitola I - ÚVĚROVÉ INSTITUCE

 • ZÁKON č. 21/1992 Sb., o bankách
 • VYHLÁŠKA č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů
 • Vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů
 • Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení 
 • ZÁKON č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (přílohy zdarma na www.ban.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) 
 • Vyhláška č. 12/2016 Sb., o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

kapitola II - CENTRÁLNÍ EVIDENCE ÚČTŮ

 • Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů
 • Vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů

kapitola III - PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

 • ZÁKON č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Vyhláška č. 53/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu 
 • Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

kapitola IV - FINANČNÍ KONGLOMERÁTY

 • ZÁKON č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
 • VYHLÁŠKA č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech

kapitola V - ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

 • ZÁKON č. 6/1993 Sb., o České národní bance
 • VYHLÁŠKA č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů - viz kap. I
 • Vyhláška č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku - viz kap. II
 • Vyhláška č. 235/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí
 • Vyhláška č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • Vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí (přílohy zdarma na www.ban.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)
 • Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
 • Vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
 • Vyhláška č. 273/2014 Sb., o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank
 • Vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

kapitola VI – OZDRAVNÉ POSTUPY A ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU

 • Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

kapitola VII - STAVEBNÍ SPOŘENÍ

 • ZÁKON č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
 • VYHLÁŠKA č. 106/1993 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny
 • Vyhláška č. 164/2017 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů 

Podobné produkty